Misja - 1 procent na Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Misja

Home / Misja

Działalność podejmowana przez szkoły Stowarzyszenia:

  • Integralny rozwoju ucznia ( intelektualny, kulturalny, duchowy, społeczny, fizyczny )
  • Kształcąc troszczymy się o każdego ucznia szanując jego osobowość
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich
  • Budowanie wspólnoty w której dzieci niepełnosprawne znajdują bezpieczeństwo , specjalistyczne zajęcia i rehabilitację